– Działka w Popowie do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

gruntdzierzawa

gruntdzierzawaNa podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej:

 

Położenie

Nr działki

Powierzchnia
w ha

Nr KW

Przeznaczenie
w planie

Wysokość czynszu
z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres
umowy

Popów

144

0,51

KW 40262/2

rolna

26,10

15.05

Zmiana wysokości czynszu dzierżawnego odbywać się będzie w oparciu o średnią krajową cenę skupu pszenicy, ogłaszaną w Monitorze Polskim.

do 3 lat

        Wójt Gminy Łowicz może odstąpić od przetargu w przypadku umów zawieranych na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz gdy w okresie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami) lub bezpośrednio po tym okresie zostanie złożony tylko 1 wniosek o dzierżawę gruntu.

Back to top