– Działki do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

gruntdzierzawa

gruntdzierzawa

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020, poz. 65) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowościach: Dąbkowice Dolne, Niedźwiada, Ostrów, Parma, Świeryż

 

Położenie

Nr działki

Pow.

w ha

Nr KW

Przeznaczenie w planie

Wysokość czynszu

Termin wnoszenia opłat (dwie raty w roku)

Aktualizacja opłat

Okres

umowy

Dąbkowice Górne

123/2

44

0,29

0,72

 

36212

33279

W części pod zabudowę, w części rolno leśna oraz zieleń rekreacyjna

303,00

15 maja

15 września

 

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

Niedźwiada

2

80

0,31

0,45

13359

Rolnictwo

228,00

15 maja

15 września

 

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

Ostrów

181/4

0,05

22567

W części pod zabudowę, w części rolnictwo

15,00

15 maja

 

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

Parma

6,25

170,179

242

0,80

łącznie

29146

W części pod zabudowę, w części rolne

240,00

15 maja

15 września

 

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

Świeryż

Część działki  nr 204

1,82

29077

Rolnictwo

546,00

15 maja

15 września

 

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

 

1.      Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od  06.03.2020 r. – 27.03.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Dąbkowice Górne, Niedźwiada, Ostrów, Parma, Świeryż oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

Back to top