– Susza informacja dla rolników

susza drought 780088 340

W związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Łowicz, co zostało potwierdzone przez IUNG w Puławach, producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy tak jak miało to miejsce od 2020 roku za pośrednictwem publicznie  dostępnej aplikacji internetowej „zgłoś szkodę rolniczą” 

Jeżeli rolnik nie zgadza się z oszacowaniem szkód przez aplikację ma możliwość, aby oszacowania szkód dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu. Wówczas konieczne jest zgłoszenie tego faktu do komisji gminnej w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania (do czasu zbioru plonu). Warto jednak pamiętać, że oszacowanie szkód tylko przez komisję, z pominięciem aplikacji suszowej, nie pozwoli na uzyskanie pomocy suszowej.

W przypadku szacowania szkód powstałych w wyniku suszy w środkach trwałych  (przede wszystkim w drzewach i krzewach owocowych), lustracji dokonywać będzie – jak dotychczas – Komisja powołana przez Wojewodę.

Szczegółowe informacje na temat szacowania szkód w gospodarstwach rolnych znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/szkody-w-gospodarstwach-rolnych

W rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich szkody spowodowane przez:

suszę – oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach rolnych.

Link do mapy przedstawiającej obszar zagrożenia

suszą: (https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1005011/) W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Łowicz  pod numerem telefonu – 46 830 26 35; 46 830 26 38; 46 830 26 43

Back to top