– Wybory do Izb Rolniczych

Uchwałą Nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych wybory do izb rolniczych odbędą się 24 września 2023r.  Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej do komisji okręgowych odbywa się najpóźniej do dnia 4 września 2023r. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje, mający poparcie co najmniej  50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie

Wgląd do spisu członków izby uprawnionych do udziału w wyborach  do rady powiatowej izby rolniczej będzie w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12 -pokój nr 5 – od dnia 25 sierpnia 2023r.  
Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.

Zgłoszenia  kandydatów przyjmować  będzie Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 44 z siedzibą
w Urzędzie Gminy Łowicz, ul. Długa 12, pokój nr 5.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatów dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz- pokój nr 5.

Dyżury  Okręgowej Komisji Wyborczej :

29.08.2023r. – w godzinach – 9.00 – 15.00

01.09.2023r. – w godzinach – 9.00 – 15.00

04.09.2023r. – w godzinach – 9.00 – 15.00

Informacje w  powyższej sprawie, można uzyskać pod nr tel. 510 474 800  w siedzibie Biura Powiatowego Izb Rolniczych ul. Starościńska 1,99-400 Łowicz;  bądź pod nr tel.46/830 26 48 w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12.

Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Back to top