– Komunikat w sprawie treningu systemu wykrywania i alarmowania (upamiętnienie 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego)

magafon
Wiadmości

Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, Wójt Gminy Łowicz informuje, że w dniu 1 sierpnia 2023 roku, o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

W związku z powyższym na terenie Gminy Łowicz zostaną uruchomione syreny alarmowe w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które wyemitują sygnał akustyczny  (ciągły dźwięk syreny w okresie 1 minuty).

Prosimy mieszkańców gminy o potraktowanie sygnału jako ćwiczebnego i nie podejmowanie żadnych działań.

 Trening umożliwi również upamiętnienie 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Back to top