– Dzierżawa działki w Dąbkowicach Górnych

gruntdzierzawa

Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
N
a podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami    (tj. Dz.U. z 2023, poz. 344) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

PołożenieNr działkiPow. w ha  Nr KWPrzeznaczenie w planie zagospodarowaniaWysokość czynszu w zł/rokTermin wnoszenia opłatAktualizacja opłatOkres umowy
Dąbkowice Górne123/2,441,0136212 33279Rolne50515 maja 15 września  Nie przewiduje się aktualizacji opłat3 lata

1.      Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od  26.05.2023 r. – 16.06.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.

2.      Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Dąbkowice Górne oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

Back to top