– Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz  wnioski do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będzie można składać:

·       od 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną za pomocą:

o   Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej -Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl);

o   Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (epuap.gov.pl);

o   bankowości elektronicznej.

·       od dnia 1 sierpnia 2023 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka (budynek Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12 , pokój nr 4) lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu :GOPS Łowicz- 46/830 26 57 lub na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania

Wnioski można pobrać:

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek – piątek: 07:30 – 15:30
    w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień)- 07:00 – 15:00

Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

Świadczenia rodzinne

(nowy okres zasiłkowy od listopada 2023 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKUTERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU
I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2023 r.wypłata do 30 listopada 2023 r.
wrzesień – październik 2023r.wypłata do 31 grudnia 2023 r.
listopad – grudzień 2023 r.wypłata do 29 lutego 2024 r.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

(nowy okres świadczeniowy od października 2023 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKUTERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU
I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2023 r.wypłata do 31 października 2023 r.
wrzesień 2023 r.wypłata do 30 listopada 2023 r.
październik 2023 r.wypłata do 31 grudnia 2023 r.
listopad 2023 r.wypłata do 31 stycznia 2024 r.
grudzień 2023 r. – styczeń 2024 r.wypłata do 29 lutego 2024 r.

Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 pozostają bez zmian.
Nie ulegają również zmianie kwoty kryteriów dochodowych, uprawniających do otrzymania powyższych świadczeń.

Back to top