– Programy plus

Bon energetyczny to świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, w których wysokość przeciętnego dochodu za 2023 roku nie przekroczyła:

2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jeśli dochód domostwa przekroczył powyższe kwoty, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu informuje, iż kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025można składać:

– od 1 lipca 2024 r. drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrips.gov.pl,  oraz bankowości elektronicznej,

– od 1 sierpnia 2024 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej …

Dodatek osłonowy ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli, który ma zniwelować inflację.

Na terenie Gminy Łowicz  realizacją powyższego świadczenia zajmował się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych – pokój nr 4 (budynek Urzędu Gminy Łowicz) .

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz  wnioski do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będzie można składać:

·       od 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną za pomocą:

Read more Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- nowy okres zasiłkowy 2023/2024

Back to top