– Dzierżawa działek w Zabostowie i Szczudłowie

gruntdzierzawa

Wykaz  gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                       (tj. Dz.U. z 2023, poz. 344) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

PołożenieNr działkiPow. w ha  Nr KWPrzeznaczenie w planie zagospodarowaniaWysokość czynszu w zł/rokTermin wnoszenia opłatAktualizacja opłatOkres umowy
Zabostów Mały2531,3418387/1rolna670,0015 maja 15 września  Nie przewiduje się aktualizacji opłat3 lata
Szczudłów161/10,191223204/3rolna95,6015 maja 15 wrześniaNie przewiduje się aktualizacji opłat3 lata
  1. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od  22.12.2023 r. – 12.01.2024 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.
  2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Zabostów Mały i Szczudłów oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

Back to top