– Dzierżawa nieruchomości w Mystkowicach

gruntdzierzawa

gruntdzierzawa

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 2204) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 21 czerwca 2019 r.  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łowicz, na stronie BIP urzędu, na stronie internetowej urzędu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w sołectwie Mystkowice

 

Back to top