– Faktury za wodę i ścieki

Faktura za wode

Faktura za wodeUrząd Gminy Łowicz informuje, że od dnia 15 kwietnia 2020 r. pracownik urzędu będzie doręczać do skrzynek pocztowych mieszkańcom gminy faktury za wodę i ścieki. Faktury będą wystawiane na podstawie średniego zużycia wody. Ponieważ kasa urzędu jest nieczynna do odwołania, wpłat należy dokonywać w formie elektronicznej – przelew internetowy na rachunek bankowy podany na fakturze.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Inwestycji i Spraw Komunalnych:

Informacje dotyczące wystawiania faktur  tel. 46-830-26-35

Informacje dotyczące rozliczeń za wodę i ścieki: tel. 46-830-26-34   

Back to top