– Gmina Łowicz inwestuje w OZE! Umowa na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych podpisana

solar photovoltaic gb81ae2dc3 640

Już wiemy kto zamontuje panele fotowoltaiczne na terenie naszej gminny.
W dniu 20 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Łowicz została podpisana umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji projektu „Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą instalacji będzie wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma EkoEnergia Polska Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID 19

PodpisanieUmowyFotowoltaika

W ramach umowy przewidziano zaprojektowanie, dostawę i montaż 190 instalacji fotowoltaicznych na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy oraz na budynkach szkół.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 4 161 192,37 zł brutto, a sama inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wysokość dofinansowania to: 3 272 889,30 zł

Nowe źródła energii będą produkować niezbędną ilość energii na potrzeby własne, wykorzystując maksymalnie energię odnawialną. W projekcie wykorzystuje się i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje energetyczne.

Inwestycja pozwoli w sposób całkowicie ekologiczny, bez zanieczyszczenia środowiska pozyskać ciepło. Kolejne zalety kolektorów słonecznych to ich energooszczędność oraz wygoda ich użytkowania, bezproblemowość oraz bezawaryjność.

Projekt pn. „Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” w formule „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowany jest ze środków REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII 2. REACT-EU dla OZE.

 

Back to top