– Gminny system powiadamiania sms

SMS opis uslugi

Gminny system  SMS jest uzupełnieniem do istniejącego Regionalnego Systemu Ostrzegania, do którego używania również gorąco zachęcamy. Komunikaty z RSO nie będą dublowane przez gminny system sms, w szczególności nie będą przesyłane tym kanałem informacje o potencjalnych zagrożeniach lub klęskach żywiołowych, ostrzeżenia meteorologiczne (np. silny wiatr, burze, oblodzenie), hydrologiczne (np. stany wód), informacje drogowe (np. korki, remonty, objazdy), które to informacje generowane  są przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego czynne 24h na dobę. Gminny system będzie wykorzystywany do przekazywania informacji lokalnych, które są istotne z punktu bezpieczeństwa, wiążące się bezpośrednio z zadaniami publicznymi realizowanymi przez gminę.   

Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania propozycji do notyfikacji sms-owych na adres sms@ug.lowicz.pl

Wczytywanie

Regulamin – GMINNY SYSTEM POWIADAMIANIA SMS

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania z usługi systemu powiadamiania SMS (dalej „Usługa”) świadczonej przez Urząd Gminy Łowicz.
 2. Usługodawcą (dalej „Usługodawca”) jest Urząd Gminy Łowicz.
 3. Użytkownikiem Usługi (dalej „Użytkownik”) jest osoba, która dokona poprawnej rejestracji w systemie.
 4. Użytkownik rejestrując się w systemie akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przesyłanie treści od Usługodawcy określonych w §3.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy www.gminalowicz.pl oraz w siedzibie Usługodawcy.

§2. Zasady korzystania z Usługi

 1. Usługa jest bezpłatna.
 2. Do korzystania z Usługi uprawnione są osoby, które prawidłowo zarejestrują się w Usłudze poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie Usługodawcy.

§3. Przesyłane treści

 1. Treści rozsyłane przez Usługodawcę są ściśle powiązane z jego działalnością.
 2.  Każdy Użytkownik rejestrując się w Usłudze określa miejscowość, z której informacje będzie otrzymywał.
 3.  Przesyłane wiadomości będą zawierały treści dotyczące miejscowości, a informować będą o występujących istotnych zdarzeniach w obrębie danej miejscowości.
  Wysyłane komunikaty nigdy nie wymagają zwrotnej reakcji , w szczególności nie zawierają aktywnych linków.
 4. Usługodawca nie będzie rozsyłał żadnych informacji handlowych
 5. Wiadomości będą wysyłane z bramki sms identyfikator nadawcy: UG Lowicz  lub z numeru telefonu +48 516 955 381 

§4. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest za pośrednictwem operatorów sieci komórkowych działających na terenie Polski.
 2. Operatorzy sieci komórkowych odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne przez siebie świadczone.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za :
  a. korzystanie z zarejestrowanego telefonu przez osoby nieuprawnione oraz szkody tym spowodowane,
  b. problemy z działaniem Usługi niezawinione ze strony Usługodawcy,
  c. przerwy w dostarczaniu Usługi powiązane z infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych (awarie, przerwy konserwacyjne, itp.).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu przez powiadomienia Użytkownika.
 6. Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będą umieszczone na stronie internetowej Usługodawcy .
 7. Użytkownik przed rozpoczeciem z korzystania usług określonych w tym regulaminie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych , tj. imienia i nazwiska, nr telefonu oraz miejscowości, z którym będzie ten numer skojarzony przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi
 8. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Łowicz z siedzibą w Łowiczu, ul. Długa 12 reprezentowany przez Wójta Gminy Łowicz, tel. 468302630.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług na najwyższym poziomie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie informowania o przekazywaniu informacji lokalnych, które są istotne z punktu bezpieczeństwa, wiążące się bezpośrednio z zadaniami publicznymi realizowanymi przez gminę.
 10. Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Gminy Łowicz, do którego nastepuje zapis w systemie powiadomień SMS.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przechowywane w bazie cały czas do momentu np. odwołania zgody na powiadomienia, które jest możliwe przez wypełnienie formularza na stronie interneowej służącego do zapisu/rezygnacji z powiadomień sms lub poprzez pisemne oświadczenie złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Łowicz.
 13. Osoby, któe podały swoje dane osobowe mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 14.  Użytkownikowi przysługuje prawo wwniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna on, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.tych
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku ich nie podania nie będzie możłiwości zapisu do Gminnego systemu powiadomień SMS.
 16. Reklamacje dotyczące działania Usługi zgłaszane są listownie na adres Usługodawcy.
 17. Na odpowiedź w sprawie reklamacji Usługodawca zastrzega sobie termin 30 dni od daty otrzymania pisma.
 18. We wszystkich kwestiach nie zawartych w Regulaminie decyzję podejmuje Usługodawca.

 

Back to top