– Gospodarka odpadami komunalnymi – zmiany w 2018 r.

Kosze2018

Informujemy, że z dniem 01.01.2018 roku nastąpiły zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

  • NIEBIESKI WOREK – papier,
  • ŻÓŁTY WOREK – tworzywa sztuczne i metale.

 

Zmianie uległa również stawka opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2018 r.:

  • 10,00 miesięcznie za osobę – w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 19,00 miesięcznie za osobę – w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny

 

Od 01.01.2018 roku zmienił się również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W dziale poświęconym gospodarce odpadami komunalnymi opublikowane zostały:

  • harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok,
  • zasady segregacji odpadów komunalnych,
  • zasady płatności za odbiór odpadów komunalnych,
  • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklaracja  do samodzielnego wydruku dostępna jest również na stronach BIP Urzędu Gminy   – bezpośredni link (deklaracja)

Inną metodą umożliwijacą nie tylko wypełnienie, ale także wysłanie online deklaracji jest skorzystanie z platformy EPUAP.

Wymaga to posiadania konta, które można tam bezpłatnie założyć i  następnie potwierdzić swoją tożsamość

poprzez bankowość elektroniczną, ZUS lub Urząd Skarbowy

Bezpośredni link do  wypełnienia i wysyłki deklaracji online 

Osoby posiadając konto na platformie EPUAP  zachęcamy do załatwiania online także innych spraw dostępnych

katalogu spraw Urzędu Gminy Łowicz,

dzieki czemu jest możliwość załatwienia wielu spraw bez konieczności osobistego stawiania się w Urzędzie Gminy.

Back to top