– Granty sołeckie 2020

ZmieniamyLodzkie

ZmieniamyLodzkie

W dniu 29 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr XIX/294/2020 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotację udzielono 302 projektom, w łącznej kwocie 2999028 PLN w tym dwu z gminy Łowicz.

Dotację na realizację małych projektów otrzymają sołectwa: Klewków i Zabostów Duży. Z pozyskanych pieniędzy wykonane zostanie ogrodzenie oraz kosz do gry w koszykówkę przy Sali Klewkowianka i Strażnicy OSP w Klewkowie, a także wybudowany zostanie drewniany ganek przy Domu Ludowym w Zabostowie Dużym. Dalsze działania prac postępowych i ich zakończenie będą dokumentowane na bieżąco zdjęciami i opisywane w kolejnych artykułach.
Back to top