WŁADZE

PREZESMarek Milczarek

NACZELNIKZdzisław Pikulski

WICEPREZES – Henryk Kosiorek

Z-ca NACZELNIKA– Robert Osadowski SEKRETARZPaweł Koza

SKARBNIK- Piotr Papuga

GOSPODARZ-Marek Gałązka/ Ryszard Kosiorek

KRONIKARZ- Paulina Gałązka Ewelina/Jędrzejczyk

CZŁONEK- Marcin Stawicki

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY-Stanisław Grzywacz

WICEPRZEWODNICZĄCY-Robert Koza

SEKRETARZ - Krystian Kosiorek

 

NIP 8341662396

REGON 750207520

NR KRS 0000295500

Rok założenia 1918

 OSPPopow