Historię dwóch kapliczek zbudowanych między Dąbkowicami Dolnymii a Górnymi

opowiada Franiszek Płacheta z Dąbkowic Dolnych