– Informacja o wyniku przetargu na działkę w Jastrzębi

gruntdzierzawa

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości              (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 2213) Wójt Gminy Łowicz podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

  

  1. 1. Data przeprowadzonego przetargu: 23 lutego 2023 r. godzina 830

 

  1. Miejsce przeprowadzenia przetargu: Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12,   sala konferencyjna, I piętro

 

  1. Rodzaj przetargu: Przetarg ustny, nieograniczony

 

  1. 2. Nieruchomość: nr 447/22 o pow. 1201 m2, KW 23914/3,  położona w Jastrzębi.

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 122 000,00 zł netto

 

  1. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

  1. 3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2 (rezygnacja z wzięcia udziału w  przetargu)

 

  1. Liczba osób nie dopuszczonych do przetargu: – 0

 

 

Back to top