– Inwentaryzacja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

szambo

szamboWójt Gminy Łowicz informuje, że w związku z przystąpieniem do wykonania dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, od dnia 16.08.2022 r.na terenie Gminy Łowicz przeprowadzany będzie spis: zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Łowicz.

 

Mieszkańców Gminy Łowicz, właścicieli gospodarstw posiadających zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji.

 

 

Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne:

  • Podstawowe informacje na temat instalacji (m.in.: rok budowy, pojemność)
  • Podstawowe dane osobowe
  • Informacja o dacie ostatniego wywozu nieczystości.

 

Back to top