– Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Parma, Placencja, Zielkowice

Kanalizacja building ga2465196f 640

Kanalizacja building ga2465196f 640W związku z zakończeniem I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Parma, Placencja, Zielkowice, Gmina Łowicz przystępuje do realizacji II etapu budowy t.j. przyłączy kanalizacyjnych do budynków. W związku z powyższym osoby wyrażające chęć skorzystania z możliwości dofinansowania do budowy przyłącza zobowiązane są złożyć wniosek wg załączonego wzoru w budynku Urzędu Gminy Łowicz w terminie do 28.02.2022 roku.

pdf ikonaWniosek

pdf ikonazałącznik

Back to top