– Kanalizacja Wygoda, Zawady, Urbańszczyzna,

NFOSiGWlogo

NFOSiGWlogo

    W dniu 28.02.2017 Gmina Łowicz wspólnie z Miastem Łowicz złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinasowanie budowy kanalizacji w południowej części gminy. Projekt dotyczy budowy kanalizacji w miejscowościach: Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady. Obecnie mieszkańcy tych miejscowości wykorzystują przydomowe szamba, z których nieczystości są wywożone taborem asenizacyjnym. Po planowanej inwestycji ścieki będą odprowadzane kanalizacją do miejskiej oczyszczalni. 

Przedmiotem zadania jest budowa :

  • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej, kanał główny średnicy 200 oraz odgałęzienia do granic działek prywatnych dla realizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej średnicy 160 mm,
  • sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD do kanalizacji sanitarnej średnicy 125, 110 i 90 mm,
  • sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD do kanalizacji sanitarnej średnicy 75 mm, odgałęzień kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zakończonych przydomowymi przepompowniami ścieków z rur PEHD do kanalizacji sanitarnej średnicy 40 mm,
  • oraz czterech przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i szafą sterowniczą , 2 studnie pomiarowe i 1 szt. studnia płucząca w miejscowościach Zawady, Wygoda i Urbańszczyzna w gminie Łowicz oraz w mieście Łowicz, obręb 5- Kostka.

 

Back to top