– Kapliczka Jamno Kusa

JamnoKusaKapliczka

Kpliaczkę zbudowano w 1922 roku a fundatorami byli Adami Franiciszka Burzyńscy

 

 

JamnoKusaKapliczka

Back to top