– Kapliczka Świeryż II

SwieryzII13Kapliczka

Kapliczka został odnowiona w 2011 roku jako wotum wdzięczności za dar Ojca Świętego Jana Pawła II w roku beatyfikacji

SwieryzII13Kapliczka

Back to top