– Karta Seniora Województwa Łódzkiego

KartaSenioraWL

KartaSenioraWLINFORMACJA O PROGRAMIE

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60. rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Karta wydawana jest bezpłatnie i jest bezterminowa.

Aby wyrobić Kartę Seniora należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Dokument należy złożyć w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
(ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź; tel.: 42 203 48 78; godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00).

Karta wydawana jest w terminie do 30 dni roboczych. Senior może ją odebrać osobiście lub poprzez inną osobę mającą upoważnienie, a także otrzymać za pośrednictwem poczty,

Wniosek o wydanie karty można pobrać ze stronyhttps://www.rcpslodz.pl/ (zakładka Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/ Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Aktualny katalog ulg można znaleźć na stronie https://www.rcpslodz.pl/ (zakładka Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/ Aktualny Wykaz Podmiotów).

Załączniki:

  1. Wniosek o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego
  2. Regulamin wydawania i użytkowania Karty Seniora Województwa Łódzkiego
Back to top