– Klęska suszy – przyjmowanie wniosków o szacowanie strat w gospodarstwach

susza drought 780088 340
susza drought 780088 340W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Łowicz szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą Wójt Gminy Łowicz zawiadamia o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych przez komisję gminną. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Łowicz pok. nr 1, 3, 8 lub ze strony internetowej oraz złożyć do urzędu w terminie do dnia 9 lipca 2018r. do pokoju nr 1, 3, 8.

 Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, który został złożony w ARiMR. W przypadku, gdy w 2018r. składane było tylko oświadczenie do ARiMR, należy do wniosku  (o oszacowanie strat) dołączyć to oświadczenie oraz złożyć kserokopię wniosku za rok 2017. Powierzchnia upraw zgłoszonych we wniosku winna być zgodna z powierzchnią zgłoszoną do ARiMR o płatności obszarowe.
            Rolnik posiadający uprawy, które zostały uszkodzone poza terenem naszej gminy jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o oszacowanie szkód do każdej z gmin, na terenie której poniósł szkody.
 Wniosek
Oświadczenie nr 1
 Oświadczenie nr 2
Back to top