– Komunikat dotyczący jakości wody z ujęcia wody w Niedźwiadzie

Urząd Gminy Łowicz informuje, iż w związku z przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów w wodociągu w miejscowości Niedźwiada woda jest warunkowo przydatna do spożycia do celów higienicznych oraz spożywczych dla mieszkańców wsi Niedźwiada, Świeryż Pierwszy i Świeryż Drugi, po wcześniejszym jej przegotowaniu.

 

Podjęto działania naprawcze tj. dezynfekcję i płukanie sieci zmierzające do poprawienia jakości wody do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

 

Back to top