– Komunikat ze SUW w Wygodzie

magafon
Wiadmości
Urząd Gminy Łowicz informuje, iż w dwóch próbkach wody pobranej przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w miejscowości Wygoda stwierdzono przekroczenia bakteriologiczne.
W związku z powyższym informujemy, że woda nie nadaje się do spożycia do odwołania.
Zastępcze punkty poboru wody zlokalizowane będą na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zawady oraz przy Domu Ludowym w miejscowości Wygoda. Jednocześnie informujemy, że jakość wody na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach nie wykazała przekroczeń i spełnia normy bakteriologiczne.
Back to top