– Konkurs agroturystyczny Złota Grusza

Celem konkursu organizowanego przez Łódzki Urząd Marszałkowski jest wyłonienie najlepszych gospodarstw agroturystycznych w województwie łódzkim w roku 2017,  popularyzacja wypoczynku na wsi, promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. W konkursie mogą brać udział właściciele gospodarstw rolnych i prowadzący usługi agroturystyczne w ramach działalności nierolniczej stanowiącej dodatkowe źródło dochodu (liczba pokoi gościnnych nie przekracza 5) oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej (obiektów noclegowych na terenach wiejskich)

Szczegołowe informacja dotyczące konkurs sa dostępne na stronie  internetowej

Pełne zgłoszenie przesłane do JR KSOW WŁ musi zawierać:

– formularz zgłoszeniowy,
– oświadczenie właściciela w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– dokumentację fotograficzną.

 Pełną dokumentację należy przesłać do dnia 31 sierpnia 2017 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, z dopiskiem Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza” lub złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Łódź, al. Piłsudskiego 12, 2 piętro, pokój 216, lub wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy prow.ksow@lodzkie.pl.

Back to top