– Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

KonkursBGR

KonkursBGRW imieniu organizatorów konkursu czyli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji zapraszamy do udziału w tym konkursie: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.

W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa jak:

•ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
•stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
•wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
•stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
•warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
•stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
•rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
•estetyka gospodarstw.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy.

Termin składania zgłoszeń mija 31 marca 2017 roku.

Back to top