– Konkurs – Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego 2017

XIVNagrodaGWL
XIVNagrodaGWLWojewoda Łódzki po raz czternasty organizuje Konkurs „Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego”.
Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego. NGWŁ sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą.

Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.   W roku 2017 Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego zostanie przyznana w następujących kategoriach:
  • “Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu”
  • “Mikro i małe przedsiębiorstwo”
  • “Gospodarstwo rolne”
  • “Innowacyjność”
Nagroda Gospodarcza 2017 – XIV edycja Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 marca 2017 r. (piątek)
Sekretariat Konkursu:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel.: (42) 664 15 00, 664 10 94, 664 12 52
faks: (42) 664 10 88
e-mail: juliana.predowa@lodz.uw.gov.pl, estera.gajewska@lodz.uw.gov.pl, michal.mikina@lodz.uw.gov.pl, ziemowit.staszewski@lodz.uw.gov.pl
więcej informacji na stronie
http://lodz.uw.gov.pl/page/4556,ix-edycja—2017.html
 
Back to top