– Konsultacje społeczne dot. wprowadzenia nazw ulic w Zielkowicach

Zielkowice Ulice
Zielkowice Ulice

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy sołectwa Zielkowice!

W związku ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego, oraz sprzedażą działek budowlanych, znacznie zmieniła się zabudowa na terenie gminy miejscowości bezpośrednio przyległych do miasta Łowicza. Dotychczasowy sposób nadawania numerów porządkowych dla nowych nieruchomości jest nieprzejrzysty, powoduje wiele kłopotów z ich odnalezieniem – dotyczy to w szczególności: Zielkowic, Otolic, Strzelcewa, Popowa i Jastrzębi. Rozwiązaniem problemu byłoby moim zdaniem nadanie nazw ulic, w szczególności dla nowej zabudowy.


Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie takich zmian spowoduje konieczność: wymiany prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, zgłoszenia aktualizacji adresu zamieszkania m.in. do Urzędu Skarbowego, u pracodawcy, w banku, u dostawców mediów, operatorów sieci telefonicznych. Dodatkowe zgłoszenia będą obowiązywały podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Docelowo będzie potrzeba wymiany tabliczek z numerem nieruchomości.  Nie będzie natomiast obowiązku wymiany dowodu osobistego.
Mając powyższe na uwadze serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach społecznych związanych z wprowadzeniem nazw ulic. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 15.03.2019 r. do dnia 15.04.2019 r., w formie pisemnej, za pośrednictwem ankiet konsultacyjnych. Ostateczną decyzję odnośnie wprowadzenia nazw ulic podejmie Rada Gminy Łowicz, po zapoznaniu się z propozycjami złożonymi przez Państwa.
Bliższych informacji dotyczących konsultacji społecznych uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz, pok. nr 8 lub pod nr telefonu 46 830 26 39.
Prosimy Państwa o wyrażenie swojej opinii poprzez wypełnienie załączonej ankiety.

 

 

Back to top