– Konsultacje społeczne – linia kolejowa Warszawa-CPK-Łódź

PlanowaneLinieKolejowe

PlanowaneLinieKolejowe

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. jako Lider Konsorcjum realizuje studium techniczno -ekonomiczno – środowiskowego dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK”. W ramach opracowania ww. dokumentu Wykonawca analizuje uwarunkowania występujące w ciągu trasowanych wariantów linii kolejowej. W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych CPK rozpoczyna konsultacje społeczne.

 Otrzymane od mieszkańców gminy Łowicz odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia. Możliwe warianty mogą przebiegać przez następujące sołectwa: Zielkowice, Placencja, Parma, Zawady, Wygoda i Urbańszczyzna.

Ankiety można wypełnić on line lub papierowo do 15.10.2021 r. Ankiety papierowe należy złożyć w Urzędzie Gminy Łowicz.  Szczegółowe informacje,

harmonogram spotkań z mieszkańcami oraz ankieta on line pod linkiem:

https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych

Ewentualne wyjaśnienia i zapytania proszę kierować na następujące adresy:

1)Centralny Port Komunikacyjny

Stefan Kulesza

stefan.kulesza@cpk.pl

tel. 532 720 268

2)Biuro Projektów

Dominika Milewska

konsultacje-cpk@idom.com

tel. 887 781 190

Więcej informacji na temat planowanej inwestycji CPK znajdą Państwo na stronie internetowej cpk.pl w zakładce „Dla mieszkańców”.

Osobą odpowiedzialną za współpracę z gminami jest Pan Stefan Kulesza – CPK – tel. +48 532 720 268.

 

 

Back to top