– Mapa zagrożenia powodzią

 

Zachęcamy do samodzielnego sprawdzania bieżącego

    stanu zagrożenia powodziowego na hydroportalu

Back to top