– Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Planzagospodarowania

Planzagospodarowania

 

 Gmina Łowicz w październiku zakończyła prace nad cyfryzacją dokumentów planistycznych takich jak: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obowiązujących na terenie całej gminy. Cyfryzacja ma na celu możliwość uzyskania podstawowych danych o przeznaczeniu poszczególnych nieruchomości w ww. dokumentach.

Cyfryzacja dokumentów planistycznych została wykonana zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE, art. 5 i 29 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. (Dz. U. Nr 76, poz. 489). Na ogólnodostępnej stornie internetowej INSPIREHUB pod adresem http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_lowicz każdy z mieszkańców Gminy Łowicz może sprawdzić przeznaczenie posiadanych przez siebie nieruchomości w dokumentach planistycznych obowiązujących na terenie naszej gminy. Zapraszamy.

 

 

 

 

 

 

Back to top