– Nieodpłatny odbiór azbestu

azbest m
Azbest

Urząd Gminy Łowicz planuje w marcu 2024 roku złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2024 roku.
W związku z powyższym, informuję mieszkańców gminy o możliwości składania wniosków o nieodpłatnym odbiorze (transport i unieszkodliwienie) odpadów zawierających zdemontowany azbest pochodzący z wymiany pokrycia dachowego domu mieszkalnego lub budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie gminy.
Wnioski wraz z dokumentacją fotograficzną zdemontowanych odpadów zawierających azbest należy składać do 25 marca 2024 roku na adres e-mail: azbest@ug.lowicz.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy Łowicz.
Jednocześnie informuję, iż wnioski z dokumentacją fotograficzną złożone w 2023 roku zostały uwzględnione w składanym wniosku aplikacyjnym.
Wniosek w załączniku.

Back to top