– Nieruchomości w Popowie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

gruntdzierzawa

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1899) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

Położenie

Nr działki

Pow.

w ha

łącznie

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Wysokość czynszu w zł/rok

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres

umowy

Popów

1030,1040,1041,1042,1043,1044,

1045,1046,1047,1053,1061,1070,

1073/1,1073/2,1074, 1076,1078

2,9263

33894 33895 34098

Łąki

878,89

15 maja

15 września

 

nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

Popów

1031,1032,1033,1034,1035,1036,

1066,1080,1082,1083,1084,1085

1,00

33894

33895

34098

Łąki

300,00

15 maja

15 września

 

nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

 

 1.      Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od  04.02.2022 r. – 25.02.2022r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Popów oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

 

Back to top