– Nowe pracownie komputerowe w gminie Łowicz

PracowniaKomputerowa
PracowniaKomputerowa

Dzieci i młodzież z gminy Łowicz otrzymały na początek roku szkolnego prezenty w postaci wyposażenia pracowni komputerowych. Najnowsze komputery, oprogramowania, projektory, tablice interaktywne posłużą uczniom na najbliższe lata edukacji.

Dla szkół w Jamnie, Wygodzie i Niedźwiadzie zakupiono sprzętu za kwotę 90 000 zł. Ale nie tylko szkoły należące do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz otrzymały pieniądze z budżetu gminnego. Władze gminy wsparły także podlegające im placówki oświatowe. W tym jednak przypadku to poszczególni dyrektorzy szkół decydowali jaki zakpić sprzęt komputerowy.

Uczniowie z gminy Łowicz mogą pracować obecnie n.in. na komputerze DELL< tablicy interaktywnej myBoard Black, projektorach ultra- krótkoogniskowych  Acer, monitorach Philips i Asus, notebook Dell, a także korzystać z dysku zewnętrznego i nowych oprogramowań.

Władze gminy Łowicz czynią starania, aby nauka w szkołach wiejskich odbywała się na jak najwyższym poziomie, dlatego kładą duży nacisk na systematyczne doposażanie pracowni komputerowych.

Back to top