– Aktualnosci edukacja

 To już jedenasty raz, kiedy w Gminie Łowicz przyznawane są stypendia naukowe Wójta Gminy Łowicz dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Łowicz.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łowicz Nr VIII/53/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.                              w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie Gminy Łowicz stypendium jest przyznawane w postępowaniu konkursowym na wniosek studenta o udzielenie stypendium składanym rok rocznie w terminie od 1 do 15 października. W bieżącym roku, w odpowiedzi na ogłoszony w miesiącu wrześniu nabór, do Urzędu Gminy Łowicz wpłynęło 10 takich wniosków. Ze wszystkich złożonych wniosków 8 spełniło wymogi formalne.

Read more Stypendia naukowe Wójta Gminy Łowicz dla najzdolniejszych studentów mieszkających na terenie Gminy Łowicz

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej zawierającej informacje o dostępie do stacjonarnego internetu szerokopasmowego dla dowolnego adresu w Polsce.

Na stronie można sprawdzić, czy pod danym adresem jest dostęp do internetu szerokopasmowego oraz jaka firma oferuje tam swoje usługi. Są ta prezentowane również informacje o planowanych budowach sieci szerokopasmowej.

Read more Baza stacjonarnego internetu szerokopasmowego dla dowolnego adresu w Polsce

StypendiaNaukoweUGL

WÓJT GMINY ŁOWICZ ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Gminy Łowicz dla uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Łowicz

Stypendium przyznawane będzie na okres od 01 października 2023 r. do 31 lipca 2024 r.  w wysokości 700 zł za każdy miesiąc.

Liczba miejsc przyznania stypendium jest ograniczona, maksymalnie 7 osób.

Read more Stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów 2023/2024

W związku ze zbliżającym się terminem jaki pozostał na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa żądania przyznania wsparcia z programu płatności dla małych gospodarstw, Urząd Gminy Łowicz informuje, że do dnia 31 sierpnia 2023 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne do 5 ha użytków rolnych mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027

Read more Płatności dla małych gospodarstw

graduation gc44e8a9e6 1280

graduation gc44e8a9e6 1280

Na posiedzeniu w dniu 28 października br. komisja stypendialna, powołana w celu rozpatrzenia wniosków, przestawiła Panu Wójtowi do zatwierdzenia kandydatów, którym proponuje przyznać stypendia.

Stypendium edukacyjne jest przyznawane na okres 10 miesięcy, od października br. do lipca roku następnego. Dotychczas wysokość miesięcznego świadczenia wynosiła 500 zł. Zgodnie z decyzją Pana Wójta oraz z Uchwałą Rady Gminy Łowicz Nr XLVIII/258/22 z dnia 14 października 2022 r. zmieniającą uchwałę Nr VIII/53/19 Rady Gminy Łowicz z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie Gminy Łowicz, wysokość stypendium uległa zwiększeniu. Za miesiąc październik świadczenie wynosi 500 zł, od listopada do lipca przyszłego roku jest to kwota 700 zł. 

Read more Przyznano stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów 2022/2023

Back to top