– Obowiązek zgłoszenia rodzaju źródła ciepła wykorzystywanego do ogrzewania

CEEB

CEEBOd 1 lipca 2021 r. każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jego ogrzewania. Ma to na celu stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)!Należy zgłosić wszystkie źródło ciepła używane w danym domu. Na przykład w sytuacji, gdy w budynku jest wykorzystywanych kilka, np. kominek oraz pompa ciepła zasilana z instalacji fotowoltaicznej, trzeba zaznaczyć odpowiednie pozycje.

Mogą to być:

• piec,
• kominek,
• koza,
• kuchnia węglowa,
• kocioł grzewczy,
• pompa ciepła,
• instalacja fotowoltaiczna,

Deklaracje można składać:

– w formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – sieć ciepłownicza.

– w formie papierowej – wypełniony dokument (do pobrania na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania) można będzie złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Łowiczu! ( pokój nr.18 / 46 830-26-56)

Informujemy również, że deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni

Back to top