– Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie gazociągu skroplonego gazu z terminala w Świnoujściu

RuryGAZBudowa

RuryGAZBudowaWojewoda Łódzki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim w tym w powiecie łowickim w celu wykonania badań geotechnicznych /geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia.

Pełna treść zawiadomienia

pdf ikona

Back to top