– Obwodnica Łowicza

Obwodnica road 971205 640

Obwodnica road 971205 640Prezentujemy założenia „Budowy obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 oraz 92 w ramach programu budowy 100 obwodnic w latach 2020-2030”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje stworzenie nowego „odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych” na terenie następujących sołectw: Zielkowice, Urbańszczyzna, Wygoda, Jamno, Pilaszków, Otolice, Małszyce, Klewków, Strzelcew, Popów. Jest to bardzo ważne zagadnienie nie tylko dla mieszkańców sołectw przylegających do miasta Łowicza, ale wszystkich mieszkańców Gminy Łowicz, gdyż planowane przedsięwzięcie znacząco zmieni ciąg komunikacyjny na terenie gminy, warunki ruchu oraz komfort życia mieszkańców.

Na stronie http://obwodnicalowicza.pl/ można zapoznać się z przedmiotem i celem inwestycji, harmonogramem prac , różnymi wariantami przebiegu tras oraz inwentaryzacją filmową. Dokumentacja projektowa będzie również wyłożona w Urzędzie Gminy Łowicz, ul. Długa 12, pokój nr 22.

W dniach od 10.05.2021 do 24.05.2021 będą trwały działania informacyjne. GDDKiA opracowała wzór wniosku, na którym można wyrazić swoją opinię. Wnioski można przesłać drogą pocztową (Ivia S.A. ul. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice), przesłać mailem na adres wnioski_lowicz@ivia.pl lub składać do Urzędu Gminy. Wszystkie opinie zostaną przekazane do GDDKiA. Na podstawie tych działań zostanie przygotowany „Raport z działań informacyjnych” w którym zawarte zostaną wszystkie wnioski wraz ze stanowiskiem Projektanta.

To jest ten moment, kiedy można wyrazić sprzeciw lub akceptację pomysłu. Komentarze pod postami w mediach społecznościowych, czy artykułami w lokalnych mediach internetowych nie będą uwzględniane w konsultacjach. Osoby zainteresowane wyrażeniem swojej opinii powinny to zrobić na udostępnionym przez GDDKiA druku właściciela gruntu. Czasu jest bardzo mało. Koncepcja obwodnicy, która ma docelowo odciążyć ruch ul. Warszawskiej i ul. Bolimowskiej tak naprawdę będzie oddziaływać na mieszkańców naszej gminy. Dlatego też bardzo zachęcamy Państwa do zapoznania się z udostępnionymi na stronie materiałami i wyrażeniem swojej opinii

Wniosek 

Back to top