– Obwodnica Łowicza – wydłużenie terminu składania opinii i uwag

Obwodnica road 971205 640

Obwodnica road 971205 640

Informujemy, że GDDKiA wydłużyła termin składania opinii i uwag do proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy Łowicza do dnia 7 czerwca 2021 roku.Na stronie www.obwodnicalowicza.pl pojawił się ponadto nowy wzór wniosku właściciela gruntu, który przewiduje poparcie dla budowy obwodnicy Łowicza na odcinku łączącym DK 70 z DK 92. Wnioski złożone na poprzednim druku zachowują ważność.  Dopuszczalne jest również ponowne złożenie wniosku na nowym druku.

Nowy wniosek 

  

pismo o przedłuzeniu terminu

 

Back to top