– Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Klewków i Strzelcew

Wójt Gminy Łowicz informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz dla fragmentu wsi Klewków i Strzelcew. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łowicz, w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. Poniżej pełna treść ogłoszenia.

 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wieś Klewków

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wieś Strzelcew

 

Back to top