– Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Informujemy, że na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wymagane jest zezwolenie.
Osoby fizyczne lub firmy  zamierzające to robić powinny złożyć wniosek do Wójta Gminy Łowicz według ustalonego wzoru

Back to top