– OSP Mystkowice

OSPMystkowiceF

WŁADZE

PREZES Radosław Korliński

NACZELNIK Andrzej Redzisz

WICEPREZES Kamil Koper

Z-ca NACZELNIKA Adrian Sut

SEKRETARZ Sylwester Wójcik

SKARBNIK Zbigniew Ciesielski

GOSPODARZ Jan Gajda

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Janusz Kaźmierski

SEKRETARZ Mirosław Gajda

CZŁONEK Dariusz Ruciński

 

   OSPMystkowiceF 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Back to top