– OSP Ostrów

OSPOstrowF

 

WŁADZE

PREZES Piotr Więcek

NACZELNIK Janusz Kołucki

WICEPREZES Piotr Kołucki

Z-ca NACZELNIKA Piotr Wojda

SEKRETARZ Mateusz Druszcz

SKARBNIK Łukasz Wojda

GOSPODARZ Wojciech Wojda

CZŁONEK Maciej Wojda

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Stanisław Pawlata

WICEPRZEWODNICZĄCY Wiesław Górczyński

SEKRETARZ Henryk Lenart

CZŁONEK Michał Kosiacki

NIP 8341565109

REGON 750100293

NR KRS 0000287434

Rok założenia 1910

 

 

OSPOstrowF

OSPOstrowF2

 

 

Back to top