– OSP Popów

OSPPopow

WŁADZE

PREZESMarek Milczarek

NACZELNIKZdzisław Pikulski

WICEPREZES – Henryk Kosiorek

Z-ca NACZELNIKA– Robert Osadowski SEKRETARZPaweł Koza

SKARBNIK- Piotr Papuga

GOSPODARZMarek Gałązka/ Ryszard Kosiorek

KRONIKARZ- Paulina Gałązka Ewelina/Jędrzejczyk

CZŁONEK- Marcin Stawicki

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCYStanisław Grzywacz

WICEPRZEWODNICZĄCYRobert Koza

SEKRETARZ – Krystian Kosiorek

 

NIP 8341662396

REGON 750207520

NR KRS 0000295500

Rok założenia 1918

 OSPPopow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top