– OSP Świeryż Drugi

Swieryz2OspD

WŁADZE

PREZES Jan Rosa

NACZELNIK Karol Waracki

WICEPREZES Karol Waracki

Z-ca NACZELNIKA Paweł Pietrzak

SEKRETARZ Tomasz Kucharek

SKARBNIK Aleksander Bejda

GOSPODARZ Mariusz Żabka

KRONIKARZ Adam Podrażka

CZŁONEK Grzegorz Boczek

CZŁONEK Tomasz Organiściak

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Michał Niedziela

SEKRETARZ Radosław Miazek

CZŁONEK Krzysztof Dzik

NIP 8341759871

REGON 750230972

NR KRS 0000222660

Rok założenia 1922

 

Swieryz2OspD

Świeryż Drugi 24

 

Back to top