– OSP Zawady

WŁADZE

PREZES Zbigniew Kędziora

NACZELNIK Grzegorz Wiesiołek

WICEPREZES Andrzej Gajda

Z-ca NACZELNIKA Krzysztof Michalski

SEKRETARZ Waldemar Bomba

SKARBNIK Marek Kozłowski

GOSPODARZ Andrzej Wasilewski

KRONIKARZ Radosław Wróbel

CZŁONEK Adrian Markiewicz

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Jacek Kędziora

SEKRETARZ Łukasz Kaźmierczak

CZŁONEK Łukasz Iwański

NIP 8341850583

REGON 100385280

NR KRS 0000284278

Rok założenia 1917

Back to top