– Płatności kartą w kasie Urzędu Gminy

Informujemy, że od najbliższego poniedziałku, tj. od 1 kwietnia 2019 roku, w kasie urzędu mieszkańcy gminy będą mogli zapłacić również kartą. Wpłacający kartą nie płaci prowizji. Wpłacić w kasie przy pomocy karty będzie można każdą kwotę – bez limitu minimalnego przeprowadzanej operacji. Płatności będzie można dokonać również w formie zbliżeniowej.

Przyjmowane będą płatności z tytułu podatków i opłat,  w tym  m.in.:

  • podatek od nieruchomości,
  • podatek rolny,
  • podatek leśny,
  • opłata za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.

 

 

Back to top